Blog

Startuoja projektas kartu su Globalios Lietuvos lyderiais

Nuo gruodžio mėnesio startuoja Global Lithuanian Leaders ir Pasaulio ekonomikos forumo Global Shapers bendruomenės bendras projektas City Alumni iniciatyvos stiprinimui „Jaunimo įsitraukimas į gimto krašto vystymą“ (Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0011).

Projekto tikslas: įgalinti jaunimą per švietimo ir informavimo veiklas aktyviai dalyvauti savo gimto rajono viešajame gyvenime.

Projekto uždaviniai bei veiklos:

  1. Telkti sąmoningus jaunus piliečius ir informuoti, kaip jie gali inicijuoti pokyčius savo gimto rajono viešajame gyvenime.
    Bus įgyvendinta 14 pokyčių dirbtuvių.
  2. Kelti jaunimo kompetencijas, reikalingas aktyviam dalyvavimui valstybės valdyme.
    Bus suorganizuota 10 pilietinio veikimo mokymų.
  3. Kurti palankias sąlygas efektyviam jaunų piliečių įsitraukimui į viešąjį valdymą planavimo, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapuose.
    Planuojama surengti bent 6 regionų forumus.

 

Projektą finansuoja: 

Projekto partneriai: