Blog

Pasiūlymai Alytaus strateginiam planui 2020

Alytaus miesto savivaldybėje vykstant baigiamiesiems miesto strateginio plėtros iki 2020 m. plano rengimo darbams, alytiškiai taip pat turėjo galimybę teikti savo komentarus bei siūlymus. Šia galimybe nedvejodami pasinaudojo būrys į kitus miestus ar užsienio šalis išvykusių, tačiau neabejingų alytiškių, susivienijusių Alytaus City Alumni bendruomenėje. Jie atsakingam savivaldybės atstovui bei plano rengėjams pristatė savo struktūros ir turinio komentarus.

Komentarų rengėjų nuomone, plane galėtų būti aiškiau numatytos priemonės Alytaus, kaip regiono centro, patrauklumo didinimo bei miesto ekonominio augimo ir konkurencingumo skatinimo tikslams. “Mūsų vertinimu, moksleivių, studentų ir jaunų, norinčių dirbti žmonių pritraukimas iš regiono turėtų būti aiškus prioritetinis tikslas. Visi planuojami infrastruktūros kūrimo ir gerinimo projektai atneštų dar daugiau pridėtinės vertės miestui akcentuojant bei tikslingai išnaudojant šį aspektą”, sakė vienas iniciatyvos organizatorių Rytis Valūnas.

Atkreiptas dėmesys, jog apibendrinus skirtingų sričių analizes visapusiški jų rezultatai pagerintų sąsają tarp plano dalių ir padėtų tikslingiau suformuluoti veiklos prioritetus. Pačios priemonės, apimančios visas savivaldos funkcijas, galėtų būti prior​it​eizuojamos pagal svarbą ir kuriamą vertę. Planą taip pat praturtintų išsamesnė ar, kur įmanoma, netgi kiekybinė numatytų priemonių ekonominės bei socialinės naudos analizė, detalesnis finansavimo šaltinių išskaidymas bei realistiškas plano įgyvendinimui reikalingų resursų įvertinimas.
Neabejingas jaunimas pasidalino ir drąsia idėja bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais įkurti mieste informacinių technologijų mokymo centrą, kuris pritrauktų studentus ne tik iš regiono, bet ir gretimų valstybių, būtų orientuotas į specialistų ruošimą Rytų Europai, skatintų kurti kūrybiškumą ir imlumą technologijoms skatinančias erdves. Dar daugiau, siūloma užmegzti ryšius bei įtraukti Alytaus mieste sėkmingai veikiančių kompanijų iniciatyvius vadovus, aktyvius miesto gyventojus, panaudoti į kitus miestus ar užsienio šalis išvykusiais profesinių aukštumų pasiekusių alytiškių patirtį, kontaktus bei žinias.

Nors savivaldybės taryboje priimant strateginį planą į teiktus pasiūlymus atsižvelgta nebuvo, tačiau Alytaus City Alumni bendruomenės nariai džiaugėsi, jog pavyko atkreipti dėmesį į matomas problemas, pristatyti Alytaus Alumni bendruomenę miesto valdžios atstovams bei pademonstruoti miesto bendruomenei sąmoningumo, aktyvumo ir pilietiškumo pavyzdį.