Ignalina

Ignalinos rajonas – kaip gyvename ir gyvensime?

City Alumni Ignalina organizavo diskusiją  apie šio rajono ateitį ir perspektyvas. Galima pasidžiaugti, kad į diskusiją pavyko pritraukti tokių žmonių kaip rajono meras, LLRI prezidentas bei “Kurk Lietuvai” atstovai.

Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis plačiai apžvelgė Ignalinos rajono situaciją bei su regiono vystymusi susijusias problemas. Kaip aktualiausias problemas meras pabrėžė neefektyviai vykdomą regioninę politiką, finansavimo trūkumą. Diskutavome apie Ignalinos verslo plėtros, pramonės kūrimosi galimybes.
Ignalinos rajono savivaldybės situaciją kitų savivaldybių kontekste pristatė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas. Ignalinos rajone daug ilgalaikių bedarbių ir šią situaciją reikia skubiai spręsi, nes nedarbas skatina emigraciją iš miesto ir rajono. Taip pat pabrėžtina, kad beveik nėra tiesioginių užsienio investicijų.
Gerąją regionų programos „Kurk Lietuvai“ patirtimi dalinosi JPP vadovė Agila Barzdienė. Kalbėjome apie aktyvią bendruomenių veiklą, socialinio verslo modelių populiarinimą, miesto ir rajono žinomumo didinimo būtinumą. Tikimės, kad diskusija paragino į rajoną pasižiūrėti kitu kampu – mūsų, Alumni, akimis.

Ignalina3 Ignalina2