Blog

Alytaus ateities vizija ir iššūkiai

Alytaus miesto bendruomenės atstovai ir radijo stotis „FM-99“ kartu su „Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklu“ Lietuvoje bei Alytaus City Alumni bendruomene organizavo diskusiją „Alytaus miesto plėtra – vizijos ir iššūkiai”. Jos metu buvo gvildenamas klausimas – ko reikia, kad rengiami Alytaus miesto planai ir vizijos geriau prisidėtų prie regiono bei miesto ekonominės plėtros; kaip galima geriau užtikrinti jų įgyvendinimą ir kaip gali miesto ir regiono verslo bei plačioji bendruomenė prisidėti prie numatomų tikslų pasiekimo? Diskusijoje dalyvavo savivaldos, vietos verslo, kultūros, sporto, jaunimo atstovai. Kviestinis svečias iš konsultacijų bendrovės “EY” skaitė pranešimą apie Alytaus regiono konkurencingumo situaciją Lietuvos miestų ir užsienio kontekste bei jos gerinimo pasiūlymus, renginio dalyviams buvo pristatytas City Alumni projektas.

“EY” rekomendacijos Alytaus miestui:

–       Turėti aiškią viziją – kokias Alytaus stiprybes (išteklius, kompetenciją) norite išnaudoti, kuo norite būti kaip miestas, kokius ūkio sektorius norite skatinti. Prioritetinių sektorių, subsektorių išskyrimas: koks Alytaus „business case“/ verslo modelis?

–       Pozicionuoti Alytų kaip mažų pragyvenimo/ verslo vystymo kaštų tačiau kokybišką gyvenimą užtikrinantį miestą, kuriame galima efektyviai vystyti verslą, o produkciją/ paslaugas parduoti pasaulinėje rinkoje.

–       Įtraukti didžiausius, sėkmingai veikiančius verslus į miesto, švietimo institucijų ir bendrosios infrastruktūros plėtrą, stiprinant privataus ir viešojo sektorių partnerystę.

–       Į pramonės parką pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, ypač gamybinių į eksportą orientuotų įmonių, kurios būtų suinteresuotos vietinių smulkesnių verslų, kaip tiekimo grandinės, vystymu. Glaudus bendradarbiavimas su nacionalinio lygmens institucijomis – Investuok Letuvoje

–       Aktyviai formuoti smulkių ir vidutinių įmonių klasterius, su tikslu padėti klasterių verslams sutelkti rinkodarinius/ pardavimų išteklius, reikalingus įeiti ir plėstis eksporto rinkose.

–       Žmogiškųjų išteklių vystymo pasirinktos specializacijos kryptyse priemonės

Kitų renginio dalyvių išsakytų minčių apibendrinimas, siūlymai, idėjos:

–       Svarbūs prioritetai mieste turėtų būti dalies jaunimo/ gyventojų išlaikymas (verslas ir darbo vietos, švietimas ir pakankami žmogiškieji ištekliai) bei Alytaus pozicionavimas kaip patogaus, kompaktiško, kokybiško ir pigaus jaunų šeimų miesto. Taip pat svarbu dėmesys jaunimo/gyventojų pritraukimui iš regiono.

–       Trūksta nuoseklaus miesto pozicionavimo, informacinės ir reklaminės komunikacijos, egzistuojančių galimybių, vykstančių veiklų viešinimo. Rekomenduojama skirti dėmesį miesto komunikacijos strategijai bei jos įgyvendinimui. Atskira, su visais skyriais bendradarbiaujanti pareigybė savivaldybėje arba išorinis konsultantas – siūlomas bendradarbiavimas su Alytaus miesto Alumni bendruomene.

–       Rekomenduojama akcentuoti strategijos įgyvendinimą, priemonių veiksmingumo ir matavimo rodiklių, finansavimo panaudojimo efektyvumo vertinimą. Siūloma sudaryti savivaldybės, verslo ir bendruomenės (įskaitant Alytaus miesto Alumni bendruomenę) strategijos įgyvendinimo stebėsenos ir konsultacijų organą/procedūrą.

–       Siūloma įgyvendinti daugiau verslumo skatinimo iniciatyvų: švietimo, informacijos, pavyzdžių ir gerųjų praktikų dalijimosi renginių, pasiekiančių visų socialinių grupių narius.

–       Rekomenduojama stiprinti ryšį su bendruomenėmis, kviečiant dalintis ir įsiklausant į realius jų išsakytus poreikius (pvz., pagalba smulkiajam verslui produktų sertifikavimo sirtyje).

–       Pasaulio dzūkų suvažiavimas 2014 metais Alytaus miesto dienų metu (Alytaus miesto Alumni ir FM99).

–       Dėmesys technologijų krypties išsilavinimui Alytaus Kolegijoje bei ICT verslams. Renginys Alytaus Kolegijoje su sėkmingų ICT verslų įkūrėjais.

–       „Google mokykla“: bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais įkurti mieste informacinių technologijų mokymo centrą, kuris pritrauktų studentus ne tik iš regiono, bet ir gretimų valstybių, būtų orientuotas į specialistų ruošimą Rytų Europai, skatintų kurti kūrybiškumą ir imlumą technologijoms skatinančias erdves.

Bendras pasiūlymas

Sukurti konsultacinę procedurą strateginio valdymo klausimais tarp miesto savivaldybės, verslo ir bendruomenės (tame tarpe City Alumni bendruomenės) strategijos įgyvendinimo klausimais.